ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ กระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดตาก (10 ก.พ. 64)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ กระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกับ พันเอกเสมา มังมติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 และผู้แทนจากกองพันทหารราบที่ 14 พัน 1 , กองพันทหารราบที่ 14 พัน 2 , กองพันทหารราบที่ 14 พัน 3
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อจักได้พิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวง พม. และตามกระบวนการสงเคราะห์ ต่อไป

Share: