มอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (11 มีนาคม 2564)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3 ราย เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: