มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว” พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว” พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับ ศึกษาธิการจังหวัดตาก, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก, สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก, สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก สำนักงานสัสดีจังหวัดตาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวักตาก, สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก, สำนักงานคลังจังหวัดตาก, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์กจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: