มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ พืั้นที่ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: