มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ จิตอาสาพระราชทาน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก (ผู้แทน CSR ตาก) กำนันตำบลแม่ท้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านลานสาง และ อสม./อพม. ลงพื้นที่ไปยังบริเวณถนนคุ้มห้วยมะกอก หมู่ 11 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะตัดขาดถนนคุ้มห้วยมะกอก ทำให้รถไม่สามารถผ่านไปมาได้ ราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค


Share: