พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษณ์ด้านแรงงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษณ์ด้านแรงงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว


Share: