พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (19 ก.พ. 64)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง
จำนวน 42 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: