พิธีเปิดงานวันเด็กสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด สิทธิของเรา เสียงของเรา อนาคตของเรา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด สิทธิของเรา เสียงของเรา อนาคตของเรา จัดโดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กล่าวให้กำลังใจแก่เด็กทุกคน วันเด็กสากล จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี กำหนดขึ้นโดยสหประชาชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุว่าเด็กทุกคนในโลกใบนี้เกิดมาพร้อมสิทธิต่างๆ เด็กควรเป็นคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ดูแลส่งเสริมและพัฒนาให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอเรื่องสิทธิของเด็ก การประกวดวาดภาพในหัวข้อ“โลกที่อยากสร้างหลัง covid-19” ประกวดการพูดในหัวข้อ “ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติต่อเด็กอย่างไร” เป็นต้น


Share: