พิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 (15 ธ.ค.63)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 ณ สนามกลาง บ้าน 5 และ บ้าน 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยประเพณีดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563

Share: