พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานผีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานผีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ การทำอาหาร ขนมหนาว กาแฟ งานเย็บผ้า ตัดผม งานเชื่อมโลหะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และงานฝีมือ เป็นต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบถวายพระราชสมัญญา“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้ง+7แชร์ 2 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์


Share: