พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับผู้ประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับผู้ประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน หารือเรื่องการดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน กิจกรรมบ้านพอเพียง และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: