“พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก อพม.ตำบลพระธาตุพระแดง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 10 ครอบครัว โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน

Share: