พม.ตาก เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CSR กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CSR กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดตาก ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาดรวมจำนวน 4 ราย โดยมีภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้1. บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก2. มูลนิธิร่มไม้ คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในพื้นที่ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยได้เข้าไปดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภค – บริโภค เดือนละ 2 ครั้ง พร้อมประสานอสม.ในพื้นที่ในการดูแล และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น3. สมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้พิการที่อาศัยอยู่กับแม่ 2 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.แม่กุอ.แม่สอด จ.ตาก โดยสมาคมเข้าไปดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภค – บริโภค และให้คำปรึกษาในเรื่องการดำรงชีวิตและการดูแล ป้องกันตัวเองในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-194. มูลนิธิไลฟ์อิมแพคไทยแลนด์ คัดเลือกครัวเรือนเปราะบาง เป็นผู้สูงอายุที่ต้องดูแลหลานชายวัย 10 ปี 2 คน ซึ่งแม่ป่วยเป็นจิตเวช 1 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 1 คน และต้องดูแลลูกสาวที่ป่วยเป็นจิตเวช ในพื้นที่ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมูลนิธิไปดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภค – บริโภคเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับครัวเรือนพร้อมจัดทำสมุดพกครัวเรือน


Share: