ประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ปี 2564 เพื่อชี้แจงเเนวทางกรณีโรงพยาบาลจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ปี 2564 เพื่อชี้แจงเเนวทางกรณีโรงพยาบาลจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ ห้องประชุมหนองหลวง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: