ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดตาก (15 ม.ค. 64)

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 41 คน ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในเบื้องต้นมีแผนการทำงานร่วมกัน คือ การพบปะ พูดคุยกับทหารกองประจำการ จำนวน 41 คน ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงสภาพครอบครัวในเบื้องต้น ก่อนพิจารณาให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: