ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว (19 ก.พ. 64)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวักตาก เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ได้รับการประสานแจ้งจากผู้นำชุมชน พบเด็กหญิงอายุ 8 ปี ถูกทำร้ายร่างกายจากบุคคลในครอบครัว และพบร่องรอยบาดแผลบริเวณลำคอ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการวางแผนให้ความช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

Share: