ประชุมสนง.พมจ.ตาก ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 (28 ม.ค. 64)

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564
-ผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ประจำเดือนมกราคม
-แผนการดำเนินงานเดือนกลุ่มภาพันธ์
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: