ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด (22 ม.ค. 64)

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุม จัดโดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและผลงานที่สำคัญของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Share: