ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับหน่วยงาน one home มอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว”พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัว ให้กับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก โรงเรียนอนุบาลตาก และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: