นำส่งตัวเด็กพิการเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (7 ก.ค. 64)

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก นำส่งตัวเด็กพิการเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: