ทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก One Home TAK ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.เมืองตาก, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตาก คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 3 คน (ชาย 2 คน,หญิง 1 คน)ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้ารับการคุ้มครอง ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน ณ สภ.เมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพสรุปเบื้องต้นมีความสมัครใจเดินทางมาทำงานในประเทศเส้นทางการเดินทางจากเมียวดี – ประเทศไทย


Share: