ทีมพม.ตากOne Home TAK ประชุมขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่อุสุ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย ทีมพม.ตากOne Home TAK ประชุมขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่อุสุ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม เครือข่ายคนพิการ แกนนำนำชุมชน องค์การสวัสดิการชุมชนผู้ประสานงานศูนย์ฯ สภาเด็กและเยาวชน และลงพื้นที่สำรวจสถานที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อพร้อมให้บริการและประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแนะนำสิทธิสวัสดิการ การให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวง พม. การไกล่เกลี่ย และข้อมูลบรรณารักษ์ห้องสมุดชีวิต (e-library) รองรับการให้บริการด้านวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Share: