จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) (22 ก.พ. 64)

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

3Charoen Thapanakul, Thammarat Soon และอีก 1 คน

แชร์ 1 ครั้ง

Share: