จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข)(19 ก.พ. 64)

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
นำเครื่องอุปโภคบริโภค จากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

2จร๊ะเอ๋ ไคเอ่ย และThammarat Soon

แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์


Share: