จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) (11 ก.พ. 64)

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ


+2


14พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ปราจีนบุรี, พมจ. อุทัยธานี และคนอื่นๆ อีก 12 คน

แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์


Share: