จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคม ในการดำเนินการ
จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Share: