จัดกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน มอบของขวัญแก่เด็ก” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (9 ม.ค. 64)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน มอบของขวัญแก่เด็ก” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามคำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”
เป็นกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ใน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดตาก (น้ำรึม) การเคหะแห่งชาติ และบ้านมั่นคงตากสิน (น้ำรึม) อำเภอเมืองตาก
โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ และมอบตุ๊กตา
อุปกรณ์เครื่องเขียน ขนม นม ให้แก่เด็กในชุมชนดังกล่าวด้วย

Share: