งานวันสังคมสงเคราะห์โลก ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)ภายใต้หัวข้อ “Ubuntu : I am Because We Are ” ในหัวข้อ “Strengthening Social Soliderity and Global Connectedness” (16 มีนาคม 2564)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
ภายใต้หัวข้อ “Ubuntu : I am Because We Are ” ในหัวข้อ “Strengthening Social Soliderity and Global Connectedness”
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Ubuntu : I am Because We Are “
ในหัวข้อ “Strengthening Social Soliderity and Global Connectedness” ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม

Share: