งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ต่อต้านการทุจริต (9 ธ.ค. 63)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ศป.คม. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ต่อต้านการทุจริต โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกาศเจนตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมรับฟังการถ่ายทอดสดสัญญาณ “การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ TaC Team ไทย ลดทุจริต” การบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “ต้านโกง” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

Share: