ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม.โปร่งใส” (9 ธ.ค. 63)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม.โปร่งใส” พร้อมรับชมผ่านการถ่ายทอดสด Fackbook Live ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจกระทรวง พม. SocialMsociety และร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม.โปร่งใส” และกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: