ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ “ออกกำลังกาย เอ็กเซอร์ไซส์ ผ่อนคลายหายเมื่อย” เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสายสัมพันธ์อันดี (15 ม.ค. 64)

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ “ออกกำลังกาย เอ็กเซอร์ไซส์ ผ่อนคลายหายเมื่อย” เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสายสัมพันธ์อันดี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: