ข่าวกิจกรรม

ประชุมการติดตามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒน ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒน ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ...
อ่านต่อ

ทีมพม.ตากOne Home TAK ประชุมขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่อุสุ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย ทีมพม.ต ...
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ทีม พม.ตาก (One Home TAK) ลงพื้นที่ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial