ข่าวกิจกรรม

โครงการ “รวมพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทย สู่สากล” เนื่องในวันสตรีสากล

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประช ...
อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านระบบ VTC (Google Meet)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเ ...
อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมหารจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนโคร ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เพื่อให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้แก่เด็กออทิสติก กรณีมารดาเลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรชายพิการ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังค ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial