ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสัง ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบ ...
อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางส ...
อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของกอ.รมน. จังหวัดตาก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial