ข่าวกิจกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 17 ราย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินทุนกู้ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตากครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักพ ...
อ่านต่อ

ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดค้ามนุษย์ จำนวน 4 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meeting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial