ข่าวกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการรายกรณี (Case Management : CM)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ กรณี ครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม มีการข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial