ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในก ...
อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี คนพิการมีพฤติกรรมเร่ร่อน ไม่มีผู้ดูแล ผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวปฎิบัติในการช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ามชาติในอำเภอแม่สอด จัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายใหนักส ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในก ...
อ่านต่อ

อพม.ตำบลเชียงทอง อำเภอสวังเจ้า มอบนมผงเด็ก และ ของเล่นเด็ก ให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จำนวน 3 ครอบครัว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดย นางประพิศ รักยิ้ม อพม ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มก ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial