ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

การประชุมเชิงวิชาการการดูแลระยะยาว ครั้งที่ 2 LTC Forum 2021″LTC เดินหน้าฝ่า COVID-19″

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

กิจกรรมแจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือเด็ก ครั้งที่ 3 กรณีเด็กอาศัยอยู่กับบิดา 2 คน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ได้รับการศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน 1 รายในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial