ข่าวกิจกรรม

ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดค้ามนุษย์ จำนวน 4 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meeting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ...
อ่านต่อ

มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินท ...
อ่านต่อ

การอบรมชุดเครื่องมือเพื่อการคัดกรองและการส่งต่อ (UNHCR -RSO Screening and Referral Toolkit : Training Phase)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ...
อ่านต่อ

กิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นัก ...
อ่านต่อ

การอบรมการใช้ระบบ KTB Corperate Onlineผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom cloud meeting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial