ข่าวกิจกรรม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบปะพูดคุยกับผู้ประสานงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พบ ...
อ่านต่อ

ประชุมเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอผลการศึกษา “การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานก ...
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (เนอสเซอรี่) ในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน 2 แห่ง (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒ ...
อ่านต่อ

การประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก (11 ม.ค. 64)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial