ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2.ประกาศรับสมัคร-นักวิชาการเงินและบัญชีดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 7 คน(ชาย 6 คน,หญิง 1 คน)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้า ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายศราวุธ ไทยเจริญ ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประ ...
อ่านต่อ

คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 49 คน (ชาย 36 คน,หญิง 13 คน)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบ ...
อ่านต่อ

ประชุม เพื่อเร่งรัดการทำงานตามสัญญาฯ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ4 ชั้น 16 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial