กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” จังหวัดตาก (15 ธ.ค. 63)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564” จังหวัดตาก ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ
และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบเครื่องกันหนาวและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด (มอบผู้แทน 100 คน) ออกหน่วยแพทย์ หน่วยทันตกรรม หน่วยให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่นักเรียน และออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 10 คน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมมอบนม จำนวน 1 ชุด/คน ให้แก่คนพิการ ผู้ยากไร้ และจะช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้แก่คนพิการ ผู้ยากไร้ ในรายที่ลงเยี่ยมบ้านทุกราย ต่อไป

Share: