กิจกรรมแจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมแจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก จำนวนทั้งสิ้น 200 ชุดโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ คนยากไร้ คนเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดตาก


Share: