กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ต้านภัยโควิด 19 (6 ม.ค. 64)

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ต้านภัยโควิด 19 ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ณ สถานีขนส่งจังหวัดตาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ในพื้นที่จังหวัดตาก

Share: