การประชุมแนวทางในการปฎิบัติสำหรับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผ่านระบบ Video Conference (15 ม.ค. 64)

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมแนวทางในการปฎิบัติสำหรับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: