การประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมเปิดร้านเส้นทางอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดตาก (3 ส.ค. 63)


Share: