การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถาณการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 (4 มีนาคม 64)

วันนี้ 4 มีนาคม 64 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถาณการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จำนวน 160 คนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และวิธีการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

Share: