การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิครางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564” ผ่านระบบ Zoom Meeting (8 ก.พ. 64)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิครางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564” ผ่านระบบ Zoom Meeting
โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: