การประชุมสรุปกระบวนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมสรุปกระบวนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมหารือสรุปปัญหาและผลการดำเนินงาน ทั้ง 9 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: