การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 56/2563 (9 ธ.ค. 63)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 56/2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทางระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: