การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในประเด็น “Kick Off ปันสุข รับทุกข์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยมคุณ” (25 ม.ค. 64)

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในประเด็น “Kick Off ปันสุข รับทุกข์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยมคุณ” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: